Archive for the ‘Zaręczyny’ Category

Wieczór kawalerski i panieński

Jedyna moja rada na temat tego starego obyczaju: spróbujcie ograniczyć ilość spożytego alkoholu! Wiele lat temu spotkania te odbywały się na dzień przed ślubem, ale na szczęście z punktu widzenia ry­zyka spożycia nadmiernej ilości alkoholu obecnie mają miejsce wcześniej. Faktem jest, że ludzie chęt­nie biorą udział w takich spotkaniach. Z medycznego punktu widzenia nie ma […]

Weselne przemówienia

Wykracza to poza zakres tego blogu, więc tylko parę uwag. Poziom weselnych przemówień jest raczej amatorski, a mówcy bywają zdenerwowani. Pierwszy mowę wygłasza zwykle ojciec panny mło­dej lub ktoś z jej bliskiej rodziny, bądź też ksiądz. Nie­bezpieczeństwo tego typu przemówień polega na tym, że często nie kończą się one wtedy, gdy wszyscy by już tego […]

Przyjęcie weselne

Po ślubie jest czas na przyjęcie. Może się ono od­bywać w wynajętym pomieszczeniu lub w domu pan­ny młodej, zależnie od okoliczności. Jeśli rodzice lub ktoś z rodziny pana młodego mają większe pomiesz­czenie czy bardziej odpowiedni ogród, przyjęcie mo­że odbywać się tam. Gości wita matka panny młodej, potem ojciec, na­stępnie rodzice pana młodego. Para młoda powinna […]

Suknia

Ci, których na to stać, kupią nową sukienkę, która być może posłuży jeszcze kiedyś córce lub wnuczce. Obecnie wiele dziewcząt wypożycza sukienki i w wy­padku ograniczonych funduszy jest to rozsądne. Również wielu panów pożycza garnitury. Warto jednak rozważyć, czy (jeśli pan młody ma uczestni­czyć w innych ślubach i policzy swoje siostry, kuzy­nów, siostrzenice, siostrzeńców i […]

Prezenty zaręczynowe

Jest w zwyczaju, że kiedy mężczyzna daje swojej przyszłej żonie pierścionek, ona powinna dać mu w zamian jakiś upominek, ale jest to nie tyle sprawa ety­kiety, co spontanicznej życzliwości. Jeśli chodzi o pierścionki zaręczynowe, niektórzy wolą raczej jakikolwiek pierścionek z pięknym, ale niezbyt drogim kamieniem niż z ledwie widocznym diamentem. Wielu z tych, którzy mogą […]

Pozwolenie na ślub

Często łatwiej się zaręczyć niż zerwać zaręczyny! Gdy młodzi ustalą wszystko między sobą, jest w zwy­czaju, aby chłopak odwiedził ojca dziewczyny, a jeśli nie jest to możliwe – matkę lub kogoś spośród bliskiej rodziny i poprosił o pozwolenie na ślub. Wśród boga­tych rodzin małżeństwa bywają zaarażowanymi kon­traktami. Kiedyś było to powszechne, ale obecnie zdarza się […]