Archive for the ‘Zaproszenia i odpowiedzi’ Category

Zaproszenia i odpowiedzi

Najczęściej zaprasza się przez telefon, bo w ten sposób otrzymuje się szybką odpowiedź. Jeśli zapra­szasz więcej niż jedną parę, spróbuj najpierw zaprosić tych, którzy mogą być zajęci lub często wychodzą z domu. Jeśli jednak pewna ilość zaproszeń musi być wysłana wcześniej i konieczne są odpowiedzi (szcze­gólnie na ważne uroczystości, jakimi są śluby, bale dobroczynne, chrzciny […]