Przyjęcie weselne

Po ślubie jest czas na przyjęcie. Może się ono od­bywać w wynajętym pomieszczeniu lub w domu pan­ny młodej, zależnie od okoliczności. Jeśli rodzice lub ktoś z rodziny pana młodego mają większe pomiesz­czenie czy bardziej odpowiedni ogród, przyjęcie mo­że odbywać się tam.

Gości wita matka panny młodej, potem ojciec, na­stępnie rodzice pana młodego. Para młoda powinna stać gdzieś w środku pokoju. Pannie młodej składa się życzenia, ale nigdy nie gratulacje, bo zakłada się, że to do niej się zalecano, a nie odwrotnie. Panu młode­mu można pogratulować, to on zdobył sobie żonę.

Jeśli któreś z rodziców panny młodej nie żyje lub jest nieobecne, zastępuje go inny członek rodziny.

Na każdym weselu powinna być wyznaczona oso­ba do prowadzenia go. Najlepiej, żeby to był ktoś z rodziny, znający większość gości. Jeśli wesele jest duże, można wynająć konferansjera, kelnera i inne osoby. Na mniejszych przyjęciach można poprosić dobrych przyjaciół, by pomogli w roznoszeniu napo­jów i potraw. Inną sprawą, której nie można pozosta­wić własnemu biegowi, jest przypilnowanie, czy po zakończeniu przyjęcia każdy majak wrócić do domu.

Kiedy para młoda jest przebrana i gotowa do wy­jazdu, tradycyjnie obrzuca się ich confetti, płatkami róży itp. Należy unikać rzucania confetti w kościele. Kościół powinien być czysty i bezmyślne jest pozo­stawianie bałaganu po każdym ślubie. Wkrótce może się tu odbywać następny ślub. Zatrzymaj raczej con­fetti na koniec przyjęcia.

Piłeś – nie prowadź

Ostatnio zdarza się wiele nieszczęśliwych wypad­ków, gdy młoda para wyjeżdża, by spędzić swój mio­dowy miesiąc. Rozsądniej jest, jeśli samochód pro­wadzi osoba niepijąca. Ktokolwiek ma prowadzić, powinien ograniczyć się do niewielkiej ilości alkoho­lu, nie przekraczając jednego małego kieliszka. Nie­wielu ludzi unika stresu i napięcia związanego ze ślu­bem, każda ilość alkoholu może spowodować roz­strojenie organizmu i tym samym zwiększa ryzyko. Nie ma obowiązku, by toast został spełniony alkoholem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.