Archive for the ‘Wyjazdy i wyjścia’ Category

Wspólne mieszkanie

Paradoksalne, że w świecie, gdzie coraz więcej ro­dzin się rozpada, istnieje pragnienie posiadania włas­nego domu. Dawniej kilka dziewcząt lub chłopców mogło dzielić wspólnie mieszkanie. Dziś płcie często się mieszają. I tak jeden chłopak może dzielić miesz­kanie z dwoma dziewczynami lub dwóch chłopców z jedną dziewczyną. Wszystko jest w porządku, dopóki mają oddzielne sypialnie; reszta domu […]

Wyjście z dziewczyną

Od mężczyzny wychodzącego z dziewczyną nie zawsze oczekuje się płacenia za wszystko, choć może mu to odpowiadać, a w zależności od sytuacji będzie on nawet nalegał. Nowoczesna dziewczyna, zwłasz­cza pracująca, zwykle woli płacić za siebie lub czę­ściowo dopłacić. Dobry układ. Ciekawe, czy walcząc o realizację idei równości płci na każdym polu, panie zdawały sobie sprawę, […]

W towarzystwie pań

Jeśli trzeba wejść na strych, nawet gdy towarzyszą­ca pani ma na sobie spodnie, kulturalny mężczyzna pójdzie pierwszy, mówiąc: „proszę za mną”, a scho­dzi zawsze drugi. Większość kobiet lubi, kiedy się koło nich skacze, gdy wychodzą gdzieś z mężczyzną. W restauracji od­staw jej krzesło; gdy kołnierz krzywo leży, popraw go, pomóż przy zakładaniu i zdejmowaniu płaszcza. […]

Długie spojrzenie

Spotykasz czasami kogoś, kto wpatruje się w ciebie o sekundę za długo. To zły obyczaj. Jeśli też posiadasz taki nawyk, to skończ z nim. Kichaj lub kaszl z daleka od innych Ponieważ modne zrobiło się nie noszenie maryna­rek, nie zawsze ma się pod ręką chusteczkę, gdyż w wielu swetrach nie ma kieszeni. Jeśli kichasz, w […]

W teatrze

Nawet jeśli twoja żona ma na kapeluszu najpięk­niejsze strusie pióro, wyperswaduj jej zakładanie go do teatru. Niektóre kobiety chodzą do teatru w dużych perukach lub z postawionymi kołnierzami, tak że biedny widz za nimi musi się mocno nagimnastykować, jeśli chce obejrzeć sztukę. Myśl o innych! Ich przyjemność kosztuje dokładnie tyle samo, ile twoja. Ponownie dochodzimy […]

Wzdęcia, czkanie itp.

Pojawiają się w dwóch odmianach: zamierzonej i niezamierzonej. Tę pierwszą w towarzystwie tej sa­mej płci, na wolnym powietrzu, można tolerować. Szczególnie, jeśli czknięcie ma miejsce na plaży i na­stępuje po wystawnym pikniku. Niektórzy uważają to za komplement dla kucharza! Odmiana niezamierzona może być katastrofą, po­dobnie jak zgubienie sztucznej szczęki na korcie teni­sowym. Jedyną nadzieją jest […]

Etykieta w sąsiedztwie

Uprzejmość i dobre maniery mogą wnieść wiele przyjemności do kontaktów z sąsiadami. Życie jest krótkie i dobre współżycie z ludźmi jest niezbędne. Wspomnę o tych paru sposobach, które pozwalają, by wszystko toczyło się spokojnie. Ktoś wprowadza się do dzielnicy i zaczyna wznosić wysoką ścianę lub decyduje się bez namysłu ściąć drzewa, które rosły tu przez […]

Restauracje

Nie wiem, co robi się w Niemczech czy Teksasie, ale w Wielkiej Brytanii nigdy nie dzwoń na kelnera, gdy dzwonek jest na stole. To niepisane prawo. An­glik, ze swym legendarnym dobrym smakiem, nigdy tego nie zrobi, by tak się rzucać w oczy. Siedzisz spo­kojnie, a gdy kelner przejdzie obok ciebie, wtedy mó­wisz: „kelner, proszę”. Nikt […]

Podróżowanie pociągiem

Czy próbować rozmawiać z osobami podróżujący­mi w tym samym przedziale? To wymaga rozważe­nia. Jeśli ktoś wchodzi do przedziału, wesołe „dzień do­bry” jest na miejscu, tworzy przyjazną atmosferę. Uważaj, by nie zaczynać rozmowy od zanudzania ko­goś, doprowadzając go do szaleństwa. Pamiętam podróż, kiedy ktoś wsiadł do pociągu w Leeds i zanudzał mnie na śmierć opowiadaniami o […]