Archive for kwiecień, 2012

Ustąp miejsca starszemu

Dawniej nikt nie zobaczył starszej kobiety stojącej w autobusie czy metrze, obecnie bardzo niewielu kwapi się ustąpić miejsca. Mężczyźni i kobiety na równi dzielą uciążliwości dojazdów. Jednakże uprzej­my człowiek, choć nie ustąpi miejsca sportsmence, to zaoferuje je kobiecie w ciąży lub inwalidzie. Należy tylko uważać z okazywaniem szacunku dla wieku, fi­zycznej ułomności czy płci; tak […]

Nieprzyzwoite historie

Mężczyźni opowiadają sobie nieprzyzwoite histo­rie, czasem są one nawet brutalne. W dobrym towa­rzystwie unika się sprośnych opowiadań. Większość ludzi lubi subtelne i dowcipne historie, z których można się pośmiać. Nie ma sensu przesadzać. Ludzie to zwykli śmier­telnicy. Radość powinna być znaczącym elementem naszego życia. Bez relaksu wszyscy zapewne dostali­byśmy obłędu. Ostrzegam jednak przed zbyt brutal­nymi […]

Etykieta słowa

Jeszcze parę lat temu do każdego powyżej dwu­dziestu pięciu lat mówiło się „pan” lub „pani”. Nastąpiła jednak zmiana (chyba na lepsze) i obec­nie używa się imion. Zwyczaj ten przywędrował zza Atlantyku, kiedy to w latach trzydziestych wszyscy Amerykanie mówili sobie po imieniu. Biznesmen, za­trudniający pięćset osób, był nazywany „Joe” przez sprzątaczkę, urzędnika czy sekretarkę. Zwrot […]

Opieka nad dziećmi

Ten nowoczesny substytut służącego czy piastunki ma swoje niebezpieczne strony. Czasami dwie dziew­czyny opiekują się dziećmi i to jest być może jakieś zabezpieczenie przed intruzami i włamywaczami. Osoba wynajęta do opieki powinna zachowywać się tak, jak nakazują dobre obyczaje. Nie pić sherry z barku gospodarzy ani też nie pozostawiać domu w nieładzie. Musi być na […]

Etykieta dla dzieci i opiekunów

Rodzice powinni uczyć dzieci dobrych manier, aby w szkole nie czuły się one zbyt zagubione. Dzieciom tłumaczy się, by zwracały się do nauczycieli „pan” czy „pani”. Obecnie niektórzy sądzą, że nawet dzieci powinny mówić do dorosłych po imieniu, jednak zbytnie spoufalanie się z dorosłymi może spowodo­wać większe trudności w wychowaniu. Wielka Brytania była niegdyś znana […]

Naprawiacze mogą zrobić krzywdę

Głęboko wierzę, że nasze obecne złe samopoczucie bierze się w dużym stopniu z przesadnego wpływu pedagogicznych naprawiaczy, którzy wyznają po­gląd, że chuligaństwo to rezultat zbyt rygorystyczne­go wychowania. Okazało się, że jest całkiem na od­wrót. Plaga chuligaństwa wydaje się wzrastać wraz ze zmniejszeniem dyscypliny. Możemy porównać tylko fakty, do których sięgamy pamięcią, a nie rzeczywistość sprzed […]

Wyrobienie sportowe

Wiele lat temu Bobby Jones wygrywał większość mistrzostw w golfie. Ci, którzy widzieli go w trakcie gry, zdawali sobie sprawę, że był on uprzejmy nie tyl­ko dla widowni, ale także dla przeciwnika, a nawet dla człowieka noszącego kije golfowe. Golf zachował tyle dawnych, dobrych tradycji, a Bobby Jones będzie pamiętany przez starszą generację w równym […]

Nie bądź nieśmiały

Nieśmiałość można wyleczyć samemu, jeśli osoba nieśmiała potrafi zmienić swoją filozofię życiową i śmiać się ze wszystkich pomyłek, które trafią się w trakcie rozmowy. Ludzie mogą rozwijać sztukę kon­wersacji z obcymi i pomagania w tym innym. Znowu „troska o innych jest podstawą…” i tutaj w praktyce nieśmiali ludzie mogą zdziałać bardzo wie­le, rozwijając sztukę konwersacji; […]

Strzeż się plotek

Coraz częściej zdarza się okazja, kiedy mężczyzna zabiera żonę kolegi bądź sąsiada na koncert czy inną imprezę, interesującą dla nich obojga. Powinien naj­pierw uzyskać pozwolenie męża, ale nawet wtedy, biorąc pod uwagę naturę człowieka, jak również na­wyk plotkowania, może się to okazać niebezpieczne. Oczywiście, jeśli zdarza się to często, może doprowa­dzić do katastrofy. Wolność płci […]

Uprzejmość w sporcie

W sporcie miłym obyczajem jest dziękowanie swo­jemu przeciwnikowi, jak również partnerowi lub ko­legom z drużyny. Niektórych z nas może śmieszyć, że piłkarze po zdobyciu bramki ściskają się i całują, ale właśnie w ten sposób wyrażają oni swoje podzięko­wanie. Bądź dyskretny Dyskrecja to ważna część kulturalnego życia. Ist­nieje stare, zasługujące na uwagę powiedzenie: „Ten się śmieje, […]