Nieprzyzwoite historie

Mężczyźni opowiadają sobie nieprzyzwoite histo­rie, czasem są one nawet brutalne. W dobrym towa­rzystwie unika się sprośnych opowiadań. Większość ludzi lubi subtelne i dowcipne historie, z których można się pośmiać.

Nie ma sensu przesadzać. Ludzie to zwykli śmier­telnicy. Radość powinna być znaczącym elementem naszego życia. Bez relaksu wszyscy zapewne dostali­byśmy obłędu. Ostrzegam jednak przed zbyt brutal­nymi historiami, zwłaszcza w mieszanym towarzy­stwie. Uważaj, jak daleko się posuwasz.

Tak jak znajomi, którzy odwiedzając cię, wypiją ci dwie trzecie butelki whisky, raczej nie będą przez cie­bie więcej zaproszeni, tak samo ludzie opowiadający brutalne historie nie są akceptowani. Opowiedzenie czegoś takiego jest rozsądne tylko wtedy, gdy pasuje dobrze do rozmowy, w innym wypadku nawet zabaw­na historia może okazać się nudna.

Uprzejmość poza domem

W dawnych czasach, zanim nastąpiło zrównanie płci, mężczyzna, towarzyszący kobiecie na chodniku, szedł zwykle od strony krawężnika, by móc obronić towarzyszkę w razie ewentualnej napaści. Wszystko zrobiło obrót o sto osiemdziesiąt stopni i ten obyczaj ma obecnie mniejsze znaczenie. Kiedy w towarzy­stwie kobiety idziesz przy krawężniku, będzie ona w każdym razie wiedziała, że uczono cię dobrych ma­nier. Może to również ochronić ją przed pochlapa­niem przez przejeżdżające samochody.

Zdejmuj kapelusz, ale na znak kobiety

Przy spotkaniu kobiety zwyczaj nakazywał kiedyś zdejmowanie lub uchylanie na moment kapelusza, ale przy tak niewielkiej obecnie ilości mężczyzn noszą­cych kapelusze, to dawne powitanie zostało zapo­mniane. Nadal jest ono zasadą i oznaką dobrych ma­nier. Kiedy mężczyzna nie ma kapelusza, może uśmiechnąć się i ukłonić. Jest to wyrazem szacunku dla płci uważanej za słabszą.

Należy pamiętać, że przywilejem kobiety jest, iż pierwsza wita ona mężczyznę, uśmiechem lub skinie­niem głowy.

Nawet dzisiaj wśród arystokracji mężczyzna, mają­cy na głowie kapelusz, uchyli go przy spotkaniu inne­go dżentelmena. Nikt nie robi tego w tłumie na stadio­nie piłki nożnej, ale postępuje się tak na spotkaniach towarzyskich, wyścigach konnych i temu podobnych.

Przeciętny człowiek nie musi mieć królewskich manier. Mimo to wiedza o nich może być użyteczna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.