Archive for the ‘Relacje lekarz – pacjent’ Category

Relacje lekarz – pacjent

Relacje lekarz – pacjent są bardziej sprawą etyki niż etykiety. Etykieta medyczna dotyczy raczej kodeksu zachowań pomiędzy ludźmi ze służby zdrowia. Etyka zaś dotyczy zachowań w stosunku do pacjentów i in­nych osób, kiedy to lekarz często jest proszony o wskazówki lub pomoc. Jako że sprawa jest dużej wa­gi, czytelnik powinien również zajrzeć do poprze­dniego rozdziału, […]