Wieczór kawalerski i panieński

Jedyna moja rada na temat tego starego obyczaju: spróbujcie ograniczyć ilość spożytego alkoholu!

Wiele lat temu spotkania te odbywały się na dzień przed ślubem, ale na szczęście z punktu widzenia ry­zyka spożycia nadmiernej ilości alkoholu obecnie mają miejsce wcześniej. Faktem jest, że ludzie chęt­nie biorą udział w takich spotkaniach. Z medycznego punktu widzenia nie ma chyba nic gorszego dla pana młodego, niż upicie się na dzień przed ślubem.

Podobnie wieczory panieńskie stały się popularne w naszym społeczeństwie i pasują do nich powyższe uwagi.

Chrzty

Jak wskazuje sama nazwa, jest to ceremonia religij­na, ale liczy się nie tylko rola księdza. Także rodzice powinni się upewnić, że wiedzą dokładnie, jakie jest religijne znaczenie tej uroczystej ceremonii dla ich dziecka i jak przebiegać będzie jego przyszłe wycho­wanie. Ludzie mniej pobożni muszą zasięgnąć pew­nych informacji.

Do ceremonii chrztu nie są wymagane specjalne stroje. Ksiądz wyjaśni, jak się zachować.

Rodzice chrzestni muszą być chrześcijanami i wraz z uczestnictwem w chrzcie dziecka podejmują się względem niego pewnych obowiązków. Są odpowie­dzialni, by dziecko zostało wychowane na chrześcija­nina. Postaraj się zaprosić ich w odpowiednim czasie, ale w razie choroby możliwe jest zastępstwo. Dobrzy rodzice chrzestni powinni pamiętać o przysłaniu ży­czeń urodzinowych, a także o upominkach do czasu, kiedy dziecko dorośnie lub nawet dłużej. Powinni również dopilnować, by dziecko było bierzmowane.

Prezenty dla dzieci

Jest w zwyczaju, że rodzina i przyjaciele obecni na chrzcie dają drobne prezenty. Dziewczynka może do­stać coś z biżuterii: broszkę czy bransoletkę, a chło­piec Biblię, książeczkę do nabożeństwa, srebrną łyże­czkę. Prezenty nie muszą być drogie, bo są to tylko upominki.

Po chrzcie osoby biorące w nim udział wracają do domu rodziców lub w inne miejsce, przygotowane na ich przyjęcie, gdzie podawana jest herbata i jedzenie. Można zorganizować jakiś bardziej wyszukany posi­łek, ale nie jest on konieczny. Wystarczy po prostu herbata i ciasto.

Jedną z najważniejszych spraw w związku z chrztem jest wybór imienia, bo nie ulega wątpliwości, że imię wpływa na człowieka do końca życia.

Trzeba wspomnieć o trzymaniu się starych, rodzin­nych imion i jeśli daje się dwa imiona, jedno może być wzięte z tradycji rodzinnej, podczas gdy drugie bardziej nowoczesne. Czasem, gdy dziecko dorasta używa drugiego imienia.

Zwyczaj nadawania chłopcom imienia ojca jest zwykle nierozsądny. Nawet jeśli dziecko ma drugie imię, to gdy pod tym samym adresem mieszka John R. Smith i John S. Smith, listy, wiadomości, rachunki z banku na pewno będą się mylić (nie wypominając o podatkach).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.