Archive for the ‘Ogłoszenia’ Category

Ogłoszania wydarzeń

Wielu ludzi ogłasza o tych wydarzeniach za po­średnictwem gazety, zwłaszcza lokalnej. Najlepiej wybierz taką, którą czytają twoi przyjaciele. Poniżej podaję parę przykładów, z których można skorzystać, ale oczywiście zależnie od sytuacji można je zmieniać. Pamiętaj, by poinstruować redakcję co do odpowiedniego tytułu ogłoszenia. Narodziny „23 czerwca w szpitalu XYZ w Norwich państwu CHRISTINE i ANDREW […]