Archive for the ‘Etykieta słowa’ Category

Ustąp miejsca starszemu

Dawniej nikt nie zobaczył starszej kobiety stojącej w autobusie czy metrze, obecnie bardzo niewielu kwapi się ustąpić miejsca. Mężczyźni i kobiety na równi dzielą uciążliwości dojazdów. Jednakże uprzej­my człowiek, choć nie ustąpi miejsca sportsmence, to zaoferuje je kobiecie w ciąży lub inwalidzie. Należy tylko uważać z okazywaniem szacunku dla wieku, fi­zycznej ułomności czy płci; tak […]

Nieprzyzwoite historie

Mężczyźni opowiadają sobie nieprzyzwoite histo­rie, czasem są one nawet brutalne. W dobrym towa­rzystwie unika się sprośnych opowiadań. Większość ludzi lubi subtelne i dowcipne historie, z których można się pośmiać. Nie ma sensu przesadzać. Ludzie to zwykli śmier­telnicy. Radość powinna być znaczącym elementem naszego życia. Bez relaksu wszyscy zapewne dostali­byśmy obłędu. Ostrzegam jednak przed zbyt brutal­nymi […]

Etykieta słowa

Jeszcze parę lat temu do każdego powyżej dwu­dziestu pięciu lat mówiło się „pan” lub „pani”. Nastąpiła jednak zmiana (chyba na lepsze) i obec­nie używa się imion. Zwyczaj ten przywędrował zza Atlantyku, kiedy to w latach trzydziestych wszyscy Amerykanie mówili sobie po imieniu. Biznesmen, za­trudniający pięćset osób, był nazywany „Joe” przez sprzątaczkę, urzędnika czy sekretarkę. Zwrot […]