Archive for the ‘Problem narkomanii i alkoholizmu’ Category

Alkoholik

Sądzę, że istnieją dwa główne typy ludzi zagrożo­nych alkoholizmem. Częstszy jest ten, który stale zwiększa spożycie alkoholu i w końcu stwierdza, że spieszy się do domu po to, by wypić tam swój dżin czy whisky. Tacy ludzie wpadają we wściekłość, gdy ktoś im powie, że są alkoholikami. Są nimi w rzeczywisto­ści. Jednak wielu z nich […]

Problem narkomanii i alkoholizmu

Wzrasta procent narkomanów. Obraz zmienił się w stosunku do tego, co było parę lat temu, kiedy policja notowała używanie narkotyków wyłącznie w miej­scach spotkań młodzieży, na przykład w dyskotekach. Ostatnio rewizje w domach wykazały, że użycie nar­kotyków i hodowla konopii indyjskich zdarzają się częściej, a ludzie związani z tym procederem są starsi. Wielu dorosłym przez […]