Archive for the ‘Śmierć w rodzinie’ Category

Testament

Testamenty mogą być skomplikowane lub proste. Istnieją poradniki instruujące, jak go spisać. Celem tego podręcznika jest, by ludzie wyrobili w sobie coś, co można by nazwać właściwym podejściem do spra­wy testamentu. Członkowie rodziny powinni zdawać sobie sprawę, że o testamenty jest więcej kłótni niż o cokolwiek innego. Waśnie trwają długo, rodzice cały­mi latami nie rozmawiają […]

Koszty pogrzebu

To jeden z największych wydatków, mogących do­tknąć rodzinę. Nawet skromny pogrzeb może koszto­wać bardzo dużo. Do tego dochodzi koszt ceremonii kościelnej, a wieńce dopełniają resztę. Jeśli nie ma grobu rodzinnego, trzeba wykupić miejsce na cmen­tarzu. Są jeszcze koszty ogłoszeń oraz koszt transpor­tu na cmentarz. Szczerze omów sprawę kosztów Solidne dębowe trumny są kosztowne, trumny in­nego […]

Żałobnicy

Niektórzy z żałobników będą musieli przylecieć sa­molotem, a wszyscy, którzy biorą udział w ceremonii pogrzebu, powinni być zaproszeni listownie lub tele­fonicznie. Konieczne będzie potwierdzenie, że są osią­galni i mogą przyjechać w wyznaczonym terminie. Zamieszczenie ogłoszeń Przedsiębiorca pogrzebowy może zorganizować zamieszczenie ogłoszenia w gazecie krajowej lub lo­kalnej. Może zająć się kwiatami, transportem żałob­ników i ich zakwaterowaniem. […]

Śmierć w rodzinie

Kiedy ludzi dotyka śmierć bliskiej osoby, wię­kszość z nich, szczególnie wdowcy i wdowy, są przez jakiś czas w stanie szoku, zakłopotania, rozpaczy i strachu. W takich okolicznościach jedyną dobrą radą jest pozostawić przygotowanie pogrzebu profesjona­listom. Dla wielu osób śmierć w rodzinie jest nowym doświadczeniem. Poszukaj pomocy u lekarza Bądź w bliskim kontakcie z lekarzem zmarłego. […]