Archive for the ‘Socjologia’ Category

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RÓŻNYCH FORM ŻYCIA SPOŁECZNEGO

W poprzednim rozdziale wskazaliśmy na podstawy kształtowa­nia się życia społecznego. Najważniejsze miejsce w tym procesie zajmują stosunki między ludźmi, to, co ich łączy i prowadzi do powstania różnych form życia społecznego. Jak powstają zatem więzi między ludźmi? Pierwszym wyjściowym zjawiskiem jest styczność przestrzenna. Polega ona na tym, że pewna liczba osób znajdująca się na wspólnej […]

PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

J. Szczepański podaje, że ?Życie społeczne ludzi jest zespołem zjawisk i procesów powstających na tle zaspokajania biologicz­nych potrzeb organizmu i procesów życiowych w tym organizmie zachodzących”. Zaspokajanie przez ludzi potrzeb biologicznych prowadzi do odpowiednich społecznych wzorów: spędzania czasu wolnego, spożywania posiłków, spędzania wakacji, dni wolnych-od pracy. Zaspokajanie potrzeb biologicznych małego dziecka kształtuje wzory pielęgnacji. Ludzie […]

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest socjologia jako nauka oraz co stanowi jej zasadniczy przedmiot badań i refleksji nauko­wej? Potocznie mówi się, że socjologia zajmuje się i bada życie społeczne. Jest to jednak określenie popularne. Należy stwierdzić, podając za wybitnym polskim socjologiem Janem Szczepańskim, że przedmiotem socjologii są: ?zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia […]