Ustąp miejsca starszemu

Dawniej nikt nie zobaczył starszej kobiety stojącej w autobusie czy metrze, obecnie bardzo niewielu kwapi się ustąpić miejsca. Mężczyźni i kobiety na równi dzielą uciążliwości dojazdów. Jednakże uprzej­my człowiek, choć nie ustąpi miejsca sportsmence, to zaoferuje je kobiecie w ciąży lub inwalidzie. Należy tylko uważać z okazywaniem szacunku dla wieku, fi­zycznej ułomności czy płci; tak silne jest dążenie do równości, że niektórzy mogą się poczuć urażeni!

Dobrze wychowany mężczyzna nadal otwiera przed kobietą drzwiczki samochodu lub pozwala jej pierwszej wejść do windy czy przejść przez drzwi. Bądź dżentelmenem, rób to dyskretnie.

Stara arystokracja często uosabiała dobry smak. Pracownicy na farmach czy w posiadłościach, jak również służący często stawali się przyjaciółmi rodzi­ny. W wielu przypadkach tacy ludzie, choć znali swo­je miejsce, byli w jakiś sposób członkami rodziny. Pracodawcy często posiadali domy, do których prze­prowadzali się dawni służący po przejściu na emery­turę. Wszyscy się nawzajem szanowali. Nawet dziś znam farmerów, którzy wybudowali domy dla swoich emerytowanych pracowników.

W tamtych dawnych czasach nienawiść klasowa nie istniała. Niestety, większość tych starych rodzin zrujnowały podatki. Często zastępują ich dorobkiewi­cze, spośród których wielu nie ma nic wspólnego ze wspaniałomyślnością i poczuciem obowiązku. Do­robkiewicze porzucili wiele starych, dobrych tradycji.

Cokolwiek każdy z nas może zdziałać dla odbudo­wy uprzejmości, przyzwoitości i sztuki szczęśliwego życia, trzeba to z pożytkiem dla wszystkich robić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.