Archive for the ‘Uczestnictwo w przyjeciach’ Category

Kierowcy i abstynencja

Obecnie wielu ludzi prowadzi samochody. Zdarzają się też abstynenci, więc konieczne jest, by znalazły się jakieś napoje bezalkoholowe. Jest to również konieczne na wypadek, gdyby w towarzystwie znalazła się kobieta ciężarna lub ktoś pod opieką lekarską, na przykład chory na cukrzycę. Lubianym napojem jest sok pomidorowy, ale alternatywą może być także sok cytrynowy, lemonia­da, piwo […]

Uczestnictwo w przyjęciach

Znajdziesz tu kilka uwag na temat przyjęć oficjal­nych. Większość ludzi w ciągu swojego życia musi wziąć udział w kilku oficjalnych przyjęciach i chyba najważniejszą zasadą etykiety jest zdanie sobie spra­wy, że poza słuchaniem przemówień, masz do ode­grania jakąś rolę. I tak jedną z najważniejszych spraw jest nieabsorbowanie przez cały czas jednej osoby. Każdy ma swoje […]