Wspólne mieszkanie

Paradoksalne, że w świecie, gdzie coraz więcej ro­dzin się rozpada, istnieje pragnienie posiadania włas­nego domu. Dawniej kilka dziewcząt lub chłopców mogło dzielić wspólnie mieszkanie. Dziś płcie często się mieszają. I tak jeden chłopak może dzielić miesz­kanie z dwoma dziewczynami lub dwóch chłopców z jedną dziewczyną. Wszystko jest w porządku, dopóki mają oddzielne sypialnie; reszta domu lub mieszkania jest wspólna, co tworzy bardziej domową atmosferę.

Ważną rolę odgrywa szacunek dla współlokatorów. Dla uniknięcia kłótni trzeba przestrzegać określonych reguł. Każdy układ będzie się nieco różnił, ale chyba większość ludzi potrzebuje prywatności i poza, na przykład, śniadaniem, będą sami jadać posiłki i uma­wiać się z własnymi przyjaciółmi.

Jest regułą, że seks tutaj nie występuje. Jeśli dom ma być udany, relacje powinny być platoniczne. Współlokatorzy powinni zdawać sobie sprawę, że ła­twiej uniknąć problemów emocjonalnych, jeśli każdy zajmuje się własnymi sprawami. Taki układ umożli­wia zaoszczędzenie pieniędzy, mieszkanie bliżej pra­cy, ale wymaga zdrowego rozsądku i kooperacji. To właśnie wtedy dobre maniery odgrywają swoją rolę, a rozwaga przy wyborze współlokatorów jest nie­zbędna.

Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty i zapi­sywać je: opłaty za elektryczność, telefon i inne. Ten, kto jest winny za czynsz lub telefon, powinien z a- proponować zapłacenie, zanim będzie o to poproszony, a osobie odpowiedzialnej za finanse za­oszczędzi nerwów. Dla wielu ludzi konieczność przy­pominania o pieniądzach jest przykra i stanowi niepo­trzebny stres.

Zmywanie naczyń nigdy nie powinno być pozosta­wione innym, a wszyscy powinni brać udział w sprzą­taniu. Zrób swoje i niech wszyscy będą zadowoleni!

Całe przedsięwzięcie bardziej przypomina prowa­dzenie drużyny sportowej i jeśli zabraknie rozwagi, może skończyć się katastrofą.

W związku z prawami dotyczącymi właściciela do­mu i wynajmującego lokal, każdy wynajmujący po­winien skonsultować się z prawnikiem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.