Archive for kwiecień, 2012

Rozmowy

Emerson zauważył, że w rozmowie z dobrymi przyjaciółmi nie ma potrzeby uważania na to, co się mówi. Jeśli ludzie znają się od dawna i są ze sobą w dobrych stosunkach, mogą mówić wszystko, nawet jeśli będzie to nieco szokujące. Należy jednak łago­dzić swoje uwagi, bo niektórych można urazić. Sama mam przyjaciół, z którymi rozmawiam i […]

Uprzejmości wskazujące na dobre maniery

Ludzie o dobrych manierach są nieodmiennie uprzejmi. I tak na przykład, jeśli w salonie siedzi dwóch czy trzech mężczyzn, a do środka wchodzi pa­ra małżeńska lub też osoba płci odmiennej, ci, którzy siedzą już w salonie, zwykli w takiej sytuacji wstać, co ma wyrazić pozdrowienie i zaproszenie. Bardzo pomaga, jeśli gospodarz powie np.: „Wejdź i […]

Etykieta a ocenianie człowieka

Oszuści i naciągacze prezentują zwykle nienagan­ne maniery. Jest to interesujące, gdyż odnoszący su­kces kryminaliści są często tak inteligentni, że mogli­by zapewnić sobie wspaniały żywot, wykonując wie­le innych zawodów, a jednak wybierają przestępstwo. Wyczuwają, że jeśli będą grzeczni, dobrze wychowa­ni i dobrze ubrani, to korzystne, choć nieprawe przed­sięwzięcie im się powiedzie. Bądź zatem ostrożny z ludźmi […]

Podziękowania

Czasy się zmieniają i prawdopodobnie większość podziękowań załatwia się telefonicznie. Jednak ko­szty telefonów wzrosły, a czasem nikt nie podnosi słu­chawki, wobec tego, jeśli mieszkasz w sąsiedztwie, możesz włożyć w drzwi kartkę. Przy większej odle­głości skorzystaj z poczty. Poniżej – kilka podzięko­wań z różnych okazji: Drodzy Jean i Billi Gdzie nauczyliście się urządzać takie przyjęcia? Od […]

Listy do chorego

Ludzie chorują i potrzebne są wtedy listy wyraża­jące współczucie, ale nie muszą być one smutne. Głównym ich celem jest rozweselenie osoby, która źle się czuje. Listy do obłożnie chorego, poza wyra­żeniem nadziei, że chory nie cierpi i niedługo wyzdro­wieje, mogą zawierać różne wiadomości, dowcipy, fotografie lub zabawne historie. Zatelefonowanie do szpitala nie zawsze jest możliwe, […]

Kondolencje, gratulacje

Może być również konieczne napisanie innych li­stów z kondolencjami, gratulacjami czy życzeniami. Mogą dotyczyć np: siostrzenicy, która zdała egzamin, czy przyjaciela, któremu znowu nie powiodło się na egzaminie na prawo jazdy. Urodziny małych krewnych czy bliskich przyjaciół absolutnie wymagają listu, kartki urodzinowej lub ostatecznie życzeń złożonych telefonicznie. Każdy lubi, by o nim pamiętano. Młodsi uwielbiają […]

Msza za duszę zmarłego

Byłam niedawno na takiej mszy i natknęłam się na następujący tekst, który wydaje mi się tak ładny, że można go użyć także w związku ze śmiercią. Oto on: „Śmierć jest niczym… Wymknąłem się tylko do są­siedniego pokoju – ja to ja, a ty to ty… Cokolwiek nas łączyło, trwa nadal. Nazywaj mnie moim dawnym, znanym […]

Listy wyrażające współczucie

Zwrot „mój drogi” wskazuje na współczucie i po­winien być użyty, jeśli dobrze znasz adresata. Jeśli list adresowany jest do kilku osób, na pierwszym miejscu powinno się znaleźć imię najbliższej osoby, np: żony, następnie najstarszego syna itd. Poniżej zamieszczam list do rodziny zmarłej, która była osobą starszą. Drogi X. Wszystkich nas smutkiem napełniła wieść o śmierci […]

Listy wyrażające współczucie z powodu śmierci

Jeśli list wyrażający współczucie ma przynieść efekt, musi być zręcznie napisany. Wysyłanie kilku stron, na których przekonujesz o swoim współczuciu, jest nietaktowne. Chyba najlepiej zacząć od kilku li­nijek wyrażających żal i w większości przypadków im krótsza będzie ta część listu, tym bardziej prawdo­podobne, że zostanie dobrze zinterpretowana. W niektórych wypadkach współczucie może być wyrażone przez […]

Alkoholik

Sądzę, że istnieją dwa główne typy ludzi zagrożo­nych alkoholizmem. Częstszy jest ten, który stale zwiększa spożycie alkoholu i w końcu stwierdza, że spieszy się do domu po to, by wypić tam swój dżin czy whisky. Tacy ludzie wpadają we wściekłość, gdy ktoś im powie, że są alkoholikami. Są nimi w rzeczywisto­ści. Jednak wielu z nich […]