Listy wyrażające współczucie z powodu śmierci

Jeśli list wyrażający współczucie ma przynieść efekt, musi być zręcznie napisany. Wysyłanie kilku stron, na których przekonujesz o swoim współczuciu, jest nietaktowne. Chyba najlepiej zacząć od kilku li­nijek wyrażających żal i w większości przypadków im krótsza będzie ta część listu, tym bardziej prawdo­podobne, że zostanie dobrze zinterpretowana.

W niektórych wypadkach współczucie może być wyrażone przez telefon, ale może się to okazać trud­ne, a wielu ludzi jest tak załamanych, że nierozsądne jest użycie jakiejkolwiek innej metody niż listu. W niektórych ogłoszeniach o pogrzebie zamieszczona jest krótka uwaga: „Prosimy o nieskładanie kondolencji” i to należy uszanować. Jednak twoi najbliżsi przyjaciele mogą potrzebować czegoś więcej niż li­stu. Możesz być odpowiednią osobą do pomocy w ich smutku.

Czasami wizyta kondolencyjna jest jedynym wła­ściwym krokiem. Bo w końcu, czym jest przyjaźń, je­śli nie pomocą „w biedzie”?

Śmierć bliskiej osoby jest zwykle przeżyciem roz­dzierającym serce i u wszystkich powoduje napięcie. Z tej przyczyny krewni i przyjaciele powinni okazać względy i współczucie tym, którzy są pogrążeni w smutku. Generalnie – nierozsądne jest próbować po­móc członkowi najbliższej rodziny czy komukol­wiek, kto ma za zadanie przygotowanie wszystkiego, chyba że zostaniesz poproszony. Jeżeli jednak czu­jesz, że twoja pomoc jest potrzebna, wtedy propozy­cja będzie na miejscu. Należy uważać, by nie zostać posądzonym o wtrącanie się. Jeśli mieszkasz w pobli­żu, ładniej będzie raczej zostawić kartkę, niż niepoko­ić dotkniętego nieszczęściem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.