Listy do chorego

Ludzie chorują i potrzebne są wtedy listy wyraża­jące współczucie, ale nie muszą być one smutne. Głównym ich celem jest rozweselenie osoby, która źle się czuje. Listy do obłożnie chorego, poza wyra­żeniem nadziei, że chory nie cierpi i niedługo wyzdro­wieje, mogą zawierać różne wiadomości, dowcipy, fotografie lub zabawne historie. Zatelefonowanie do szpitala nie zawsze jest możliwe, ale nawet jeśli chory jest blisko, listy będą przydatne, gdyż godziny wizyt mogą być ograniczone.

Listy rozjaśniają życie. Nie ma wątpliwości, że szczególnie ludziom starym, którzy nie mają wielu przyjaciół, radość sprawiają długie listy, a także inte­resujące wycinki z prasy, otrzymane od rodziny czy znajomych.

W wielu sytuacjach można posłużyć się telefonem, np.: ktoś wyrazi współczucie czy żal, mówiąc przyja­cielowi: „Przykro mi, że nie zdałeś egzaminu, ale to nie sprawa życia i śmierci i mam nadzieję, że nastę­pnym razem ci się powiedzie”.

Nikt z nas nie lubi, by o nas zapomniano, gdy los nie był zbyt łaskawy. Przykład listu do przyjaciela, który ma zamiar wyemigrować:

Mój drogi Billu,

właśnie usłyszałem od Twojego kuzyna, że wyjeż­dżasz do Nowej Zelandii. Jesteś jednym z moich naj­lepszych przyjaciół i będzie mi Ciebie brakowało. W naszym domu zawsze będziesz mile widziany, kiedy przyjedziesz na wakacje. A tymczasem – powodzenia i szczęśliwej drogi! Czekamy na wiadomości o Twoich postępach.

Z najlepszymi życzeniami…

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.