Kierowcy i abstynencja

Obecnie wielu ludzi prowadzi samochody. Zdarzają się też abstynenci, więc konieczne jest, by znalazły się jakieś napoje bezalkoholowe. Jest to również konieczne na wypadek, gdyby w towarzystwie znalazła się kobieta ciężarna lub ktoś pod opieką lekarską, na przykład chory na cukrzycę. Lubianym napojem jest sok pomidorowy, ale alternatywą może być także sok cytrynowy, lemonia­da, piwo imbirowe oraz coca-cola i pepsi-cola.

Przełamywanie lodów

Jeśli na przyjęciu czujesz się osamotniony i wyob­rażasz sobie, że tylko ty jesteś samotny, to prawdopo­dobnie się mylisz. Pomocne okaże się poszukanie ko­goś stojącego bez towarzystwa i nawiązanie z nim rozmowy. Przedtem jednak pomyśl, jak się zacho­wasz. Możesz powiedzieć coś na temat pogody, ostat­niego meczu, jedzenia czy wiadomości, które słysza­łeś w radio, jadąc samochodem.

Gospodarze powinni przedstawić sobie gości, ale nie zawsze jest to możliwe, więc w obecnych czasach ludzie podchodzą i mówią: „Nazywam się Bill Smith, Jean Wilson” lub cokolwiek i albo się kłaniają, albo wyciągają rękę na powitanie. Sprawa jest bardzo pro­sta, ale jeśli ta taktyka nie zadziała, wystarczy powie­dzieć: „przepraszam” i odejść. To samo możesz zro­bić w kolejce do sklepu, a jest to miejsce, gdzie na­wiązało się wiele przyjaźni.

Na większości przyjęć za niegrzeczne uważane jest zajmowanie się przez dłuższy czas jedną osobą, jako że może ona chcieć porozmawiać z innymi przyjaciółmi.

Uścisk dłoni

Ściskanie dłoni do pewnego stopnia zostało zarzu­cone, choć w pierwszej połowie wieku wszyscy krą­żyli dookoła, ściskając sobie dłonie, aż palce bolały. Jeśli kobieta nosi rękawiczki, nie zdejmuje ich zwy­kle przy powitaniu. Gdy przedstawiony zostałeś jed­nej lub kilku osobom i ściskasz im dłonie, to rób to zdecydowanie i patrz im w oczy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.