Pogrzeby

Moda zmienia się często. Większości z nas zdarzy­ło się przyjść na jakąś imprezę w nieodpowiednim stroju. Jednym z powodów jest to, że zwyczaje w róż­nych częściach kraju są różne.

Na szczęście życie jest obecnie mniej sformalizo­wane, dlatego znowu rada: nie przejmuj się, jeśli je­steś ubrany nieco odmiennie. Czy to ma aż takie zna­czenie? Rozsądne i skromne zachowanie znamionuje etykietę. Maniery, a nie strój tworzą człowieka.

Radzimy: jeśli masz wątpliwości, nie wahaj się po­radzić lepiej zorientowanego przyjaciela. Nikt nie przyjdzie na pogrzeb w dresie, tylko w garniturze. Kobiety (poza najbliższą rodziną) nie zawsze wystę­pują w czerni, ale ubierają się na ciemno. Jeśli po­grzeb jest jednocześnie specjalną uroczystością, trze­ba wystąpić w czarnym garniturze.

Śluby

Pozycja społeczna ma związek z tym, jak się należy ubrać, ale nie przejmuj się tym, dopóki wykazujesz rozwagę. Goście mogą być bez kapeluszy. Szeroko rozpowszechnione są garnitury. Mogą być czarne lub szare, choć bogatsi mają po dwa garnitury – jeden na pogrzeby, drugi na śluby. Czarny garnitur na ślubie będzie wyglądał dobrze, ale krawat powinien być w innym kolorze.

Gdy ktoś pojawi się trochę nieodpowiednio ubrany, niech w ogóle się nad tym nie zastanawia. Prawdopo­dobnie nikt tego nie zauważy.

Dla wielu dziewcząt „biały” ślub czy to w kościele, czy w urzędzie jest absolutną koniecznością. Niektóre pożyczają sukienkę ślubną. Inne kupują i potem, przy niewielkich zmianach, mogą zakładać ją na inne oka­zje, na przykład na wielkie bale.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.