Zaproszenia i odpowiedzi

Najczęściej zaprasza się przez telefon, bo w ten sposób otrzymuje się szybką odpowiedź. Jeśli zapra­szasz więcej niż jedną parę, spróbuj najpierw zaprosić tych, którzy mogą być zajęci lub często wychodzą z domu. Jeśli jednak pewna ilość zaproszeń musi być wysłana wcześniej i konieczne są odpowiedzi (szcze­gólnie na ważne uroczystości, jakimi są śluby, bale dobroczynne, chrzciny i temu podobne), powinny być one wysłane pocztą.

Można wysłać zwykły list, ale łatwiej użyć kart po­cztowych. Zwykle karty z zaproszeniami wysyła się w białych kopertach.

Załącz mapę

Wysyłając zaproszenie komuś, kto nie zna okolicy, narysuj, jak do ciebie dotrzeć. Jest to ogromne uła­twienie i oczywisty znak życzliwości w stosunku do przyjaciół.

Z zaproszenia powinno wynikać, czy chodzi o ko­lację, czy o coś mniej formalnego. Jeśli odpowiedź ma być telefoniczna, należy dołączyć numer telefonu.

Zaproszenie na bal

Obecnie mniej wydaje się prywatnych bali, kolacji i przyjęć. Wiele z nich organizuje się w związku z ja­kimś celem dobroczynnym. Zaproszenia na takie im­prezy mogą być droższe, niż się spodziewasz, bo mo­że będzie się od ciebie oczekiwało wzięcia udziału w aukcji, loterii fantowej itp.

Odpowiedzi na zaproszenia

Nie zawsze jest konieczna odpowiedź na piśmie, chyba że chodzi o ślub, dwudzieste pierwsze urodziny itp. Przy małych spotkaniach wystarczy zwykle zate­lefonować.

Jeśli jakaś impreza organizowana jest dla klubu czy stowarzyszenia, powinno się wysłać list lub kartę, by dać czas na zorganizowanie wszystkiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.