Jak daleko się posunąć

W każdym związku etykieta wymaga od kobiety i mężczyzny szczerości. Kiedy miłość się rozwija, para powinna podjąć decyzje dotyczące celu, do którego zamierzają dążyć. Ludzie powinni szczerze określić swoją pozycję i wyjaśnić, czy interesują się sobą głównie dla przyjaźni platonicznej, czy w nadziei na małżeństwo.

Są przypadki, gdy małżeństwo jest niemożliwe lub nie może do niego dojść przez jakiś czas i wiele osób uznaje, że w takiej sytuacji powinno się żyć razem. Obecnie jawne dzielenie życia bez zawarcia związku małżeńskiego jest szeroko rozpowszechnione. Taki styl życia może wydawać się niektórym szokujący, ale potępienie go może być równie niestosowne.

Ludzie szczerze pragnący rychłego małżeństwa często zastanawiają się nad współżyciem przed ślu­bem. Pigułka antykoncepcyjna sprawiła, że sypia się ze sobą częściej, niż to było kiedyś. Wtedy istniała ściśle określona granica między tym, co nazywano flirtowaniem lub uwodzeniem, a współżyciem. Za­nim wyrazi się zgodę na całkowite pofolgowanie so­bie przed ślubem, warto wziąć pod uwagę, że może to nadwątlić związek. Obawa przed ciążą nie jest dobrą bazą dla długotrwałej miłości.

Mimo wszystkich za i przeciw każda para sama musi podjąć w tej sprawie decyzję. Satysfakcję można osiągnąć bez pełnego stosunku, a eliminowane są w ten sposób niektóre niebezpieczeństwa. Choć podej­ście do seksu jest chyba obecnie zdrowsze niż w cza­sach powiktoriańskich, ludzie rozważni powinni za­stanowić się, czy sprawy nie zaszły za daleko nie tyl­ko z uwagi na ryzyko fizyczne, ale i ze względu na wpływ, jaki mogą mieć na osobowość.

Na koniec, a może przede wszystkim, jeśli decydu­jemy się na ryzyko poczęcia nowego życia, powinni­śmy rozważyć naszą za nie odpowiedzialność. Zanim zrobimy pierwszy krok, zastanówmy się, czy oboje zgadzamy się na dziecko i tym samym na małżeń­stwo? Czy może decydujemy się, że zaakceptowanie aborcji ze wszystkimi jej niebezpieczeństwami i pro­blemami etycznymi jest alternatywą do przyjęcia? Zarozumialstwem byłoby dawać odpowiedź na te py­tania. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.