Zuchwałość względem przełożonych

Niektórzy młodzi lub niedoświadczeni pracownicy mogą sobie wyobrażać, że można będzie spróbować zuchwałości względem dyrekcji. Ci źle wychowani ludzie są przekonani, że brak dyscypliny ujdzie im na sucho. Niektórym – owszem, ale zwykle nie na długo.

Jak wiele karier zostało narażonych na niebezpie­czeństwo przez kilka głupich, buntowniczych słów?

Przyjaźnie wśród pracowników

Czy powinno się nawiązywać stosunki z kolegami z pracy?

Czy rozsądnie jest zaprzyjaźnić się w pracy, czy też lepiej traktować to miejsce jako coś osobnego i unikać znajomości z innymi pracownikami?

Odpowiedź brzmi: zależy, co masz na myśli.

Dla osoby ambitnej chyba mądrzej będzie oddzielić życie towarzyskie od pracy.

Kodeks dobrych manier nie wypowiada się prze­ciwko takim przyjaźniom. W rzeczywistości wielu szefów ożeniło się ze swoimi pracownicami i na od­wrót. Lekarze poślubiają pielęgniarki, piloci – stew­ardesy.

Trzeba dużej ostrożności, by w takiej przyjaźni ni­kogo nie urazić i nie skrzywdzić; romanse generalnie lepiej nawiązywać poza miejscem pracy, ale zasady są czasem po to, aby je łamać.

Postępowanie z bankierami

Unikanie kłótni w dużym stopniu przyczynia się do podtrzymywania dobrych manier i kontaktów. Staraj się korzystać z usług kilku banków. I tak: jeśli na miejsce miłego dyrektora przyjdzie jakiś okropny typ, powinieneś zmienić bank.

Niestety, nie zawsze jest to możliwe i trzeba rozwa­żać, czy pozostanie przy jednym banku nie będzie le­psze ze względu na twoją przyszłość. Dyrektorzy zmieniają się zwykle co parę lat, a źli nawet częściej!

Przekonana jestem, że wspólne konto pary małżeń­skiej to nierozsądne rozwiązanie. Lepiej, żeby twoja żona miała pieniądze w innym banku. Banki uwiel­biają pierwsze rozwiązanie, które daje im możliwość trzymania cię w garści.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.