Właściciele sklepów

Właściciele sklepów są na ogół uprzejmi dla klien­tów, natomiast przybyłego do nich komiwojażera tra­ktują bez szacunku. Często gdy do środka wchodzi klient, właściciel sklepu zostawia przedstawiciela i idzie obsłużyć klienta. Nie o to chodzi, ale powinien powiedzieć: „Przepraszam na chwilę” i wykazać uprzejmość, a nie złe wychowanie.

Kiedyś wszyscy sprzedawcy byli służalczy w sto­sunku do klientów, ale to się zmieniło. Mimo to uprzejmość nadal popłaca. Personel sklepu i inni wy­konujący podobne prace będą mieć więcej zadowole­nia ze swojej działalności, jeżeli będą pomagać lu­dziom. Zbyt dużo mówimy o naszych prawach i za­pominamy, że nie ma nic poniżającego w wykonywaniu usług.

Lekarz wycinający kilka wyrostków robaczko­wych dziennie wykonuje usługę, która może być dla niego nudna. A jednak wszyscy dobrzy lekarze są nie­odmiennie uprzejmi wobec swoich pacjentów.

Smutne, że w obecnych czasach wydaje się być co­raz mniej dobrych lekarzy i, niestety, również uprzej­mych pacjentów.

Uczeniu personelu uprzejmości

W konkurencyjnym świecie biznesu niezbędna jest życzliwość i personel powinien być tego świadom.

Należy upewnić się, czy przyjeżdżającemu z daleka kierowcy ciężarówki zaproponowano filiżankę herbaty.

Sprawy poufne i sekrety handlowe

Dobra sekretarka wie, że to, co powie jej szef lub co przypadkiem usłyszy, to tajemnica. Reguła ta jest często ignorowana i personel różnych szczebli, nie wyłączając niektórych dyrektorów, wygadają się (zwykle mimo woli) przy przyjaciołach, w barze czy w podobnych okolicznościach. Pracownicy powinni pamiętać, że zdradzenie informacji służbowych przez pomyłkę lub złośliwie jest nielegalnie i nieuczciwe.

Konkurenci, stosując sposoby nie znane wcześniej­szej generacji, zakładają pułapki i próbują wykraść sekrety handlowe, a nawet metody prowadzenia bi­znesu. Szukają informacji, metod działania lub taj­nych przepisów produkcji, które mogą być rezultatem wieloletniej, ciężkiej pracy. Ujawnienie lub rozpo­wszechnianie takich informacji jest zarówno niemoral­ne, jak i głupie. Zdradzanie tajemnic służbowych mo­że cię kosztować pracę, a nawet zrujnować firmę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.