Telefonowanie

Mimo, że żyjemy w wieku powszechnego używa­nia telefonów, zaskakująco wielu ludzi nadal nie po­trafi się nim posługiwać.

Z punktu widzenia etykiety jest mnóstwo okazji, kiedy telefon może być użyty, ale w niektórych sytu­acjach powinno być odwrotnie. Należy uważać, by nie wylewać przez telefon swojej złości, bo można urazić czyjeś uczucia.

Dużo ludzi traci głowę przy telefonowaniu, bo nie widzi rozmówcy. Nieprzygotowanie lub niepewność co do tematu rozmowy może wywołać strach. Wiara w znaczenie własnego melodyjnego głosu, rozlegają­cego się w przewodach telefonicznych, wzrasta w sposób naturalny wraz z praktyką.

Plan – zapisz go na kartce

Zanim wykręcisz numer przed rozpoczęciem roz­mowy, zaplanuj ją sobie. Połóż przed sobą kartkę z punktami przypominającymi, o czym chcesz rozma­wiać. Dzięki temu nie będziesz musiał dzwonić po raz drugi. Poniżej podaję przykład.

  1. Bill – wakacje – wrzesień?
  2. Teściowa Billa – gdzie wtedy?
  3. Numer telefonu do restauracji Jacka.
  4. Jean – mapa Jugosławii – pożyczy?

Zniesławienie

Zniesławieniem może być uwłaczający tekst, napi­sany na papierze. Mówi się czasem: „Im większa pra­wda, tym większe oszczerstwo”. Zniesławić można również, mówiąc coś uwłaczającego. Uważaj, by nie rzucić oszczerstw przez telefon. Po drugiej stronie może istnieć możliwość podsłuchiwania rozmowy przez świadka. Obawiam się, że ta metoda często uży­wana jest świadomie, dla zbierania dowodów.

Użycia i nadużycia

Telefon będzie odpowiedni do zaproszenia znajo­mych na nieformalne przyjęcia lub spotkania, ale spe­cjalne spotkania wymagają zaproszenia listownego.

Telefon może być także użyteczny przy wyrażaniu współczucia, zwłaszcza gdy komuś trudno napisać list. Choć nie wszyscy posiadamy dykcję spikiera, jednak ci, którzy pewnie posługują się telefonem, mo­gą osiągnąć więcej. Użycie telefonu wzrasta odpo­wiednio do powolności poczty, powinniśmy zatem opanować posługiwanie się nim. Bezpośrednia roz­mowa telefoniczna jest z niczym nieporównywalna.

Przy całym dzisiejszym pośpiechu zręcznie przepro­wadzona rozmowa kolosalnie zwiększa ilość wolne­go czasu.

Miły, wrażliwy, grzeczny głos i pewna wymowa ogromnie wpływa na efekt rozmowy. Jeśli jest ona za­planowana, oszczędza czas i pieniądze. W związku z tym zawsze miej przy telefonie długopis i papier.

Dla uzyskania praktyki możesz wysunąć propozy­cję w biurze lub w domu, żeby pozwolono ci odbierać wszystkie telefony.

Sposobem na polepszenie techniki posługiwania się telefonem jest nabranie pewności siebie. Każdy, kto zatrudnił dobrą sekretarkę, zdaje sobie sprawę z różnicy, kiedy w biurze zamiast informacji: „Dzwonił pan Wilson”, znajdzie wiadomość: „Dzwonił pan Wilson z Die Stamp Company w Aberdeen. Chce wie­dzieć, czy 24-go listopada mógłby przedyskutować ter­min dostarczenia nowej maszyny. Jego telefon…”.

Dzieci rozpoczynają posługiwanie się telefonem je­szcze przed pójściem do szkoły i szkoda, że szkoła nie uczy, jak rozwijać tę umiejętność.

„Proszę chwileczkę poczekać” – jest to zupełnie zgodne z dobrymi manierami pod warunkiem, że chwileczka nie zmienia się w dziesięć lub więcej mi­nut. Twój rozmówca czeka pełen nadziei, a licznik tymczasem bije. Jeśli dana osoba nie może podejść do telefonu, nie będzie zbyt grzeczne stwierdzenie: „Pa­na Smitha nie ma w pokoju, proszę zadzwonić za dziesięć minut”. W tej sytuacji lepiej powiedzieć: „Kiedy pan Smith wróci, poproszę, żeby do pana za­dzwonił. Proszę podać numer telefonu”.

Warto wspomnieć o tym, co należy powiedzieć po odebraniu telefonu. Co dzwoniący powinien wiedzieć przede wszystkim?

W jakiej kolejności? Wiele osób podaje swój włas­ny numer, aby dzwoniący wiedział, czy dobrze się po­łączył, tylko po co tracić czas? Osobiście wolę podać nazwę swojej firmy lub organizacji i swoje nazwisko, po czym: „słucham”. W domu można podać swoje imię i dodać: „słucham?”. Unikaj gburowatości w głosie, nawet jeśli moment jest niezręczny.

Nie trajkocz godzinami, jeśli twój rozmówca płaci za rozmowę.

Zarówno w rozmowach towarzyskich, jak również w sprawach służbowych wypada zapytać, czy nie przeszkadzasz. Twój rozmówca może właśnie przy­gotowywać kolację lub ma niedługo pociąg.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.