Uprzejmość względem przyjezdnych

Zbyt często traktuje się przybywających w intere­sach gości jak intruzów i pozwala im na siebie czekać. Uprzejmość może być korzystna, nawet jeśli popa­trzeć na sprawę materialistycznie. Szkody, które wię­kszość z nas robi sobie samym, wynikają z naszego własnego zachowania. Mówiąc inaczej, większość zysków w interesach wynika z życzliwości. W intere­sach etykieta wymaga, by ludzie byli dobrze trakto­wani niezależnie od tego, kim są. Dobrze wychowaną osobę można poznać po tym, że każdego traktuje jed­nakowo. Najprawdziwszą opinię o szefie firmy za­trudniającego sto osób uzyskasz zwykle od najmłod­szego pracownika. Żaden szef nie zdoła oszukiwać swoich podwładnych przez długi czas.

Niektóre reguły w biznesie

Wiele firm ma pewne reguły, dotyczące dobrych ma­nier, a z kolei niektóre uprzejmości są pomijane ze względu na wydajność pracy, na przykład otwieranie drzwi przed kobietami i wstawanie, gdy któraś wej­dzie do pokoju. Niektóre firmy ograniczyły nawet ilość wypowiadanych „proszę” i „dziękuję”.

Wyjaśnij te zasady nowemu pracownikowi zaraz na wstępie.

Szef nigdy nie powinien poprawiać czy strofować pracownika w obecności innych.

Wracamy do podstaw dobrego smaku; myśl o innej osobie tak samo lub bardziej niż o sobie samym. Głu­potą jest opowiadanie zmyślonych historii, szkodzą­cych innemu pracownikowi, bo musicie przecież pra­cować w bliskim sąsiedztwie, a ludzie oceniają to.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.