W warsztacie lub w biurze

Najgorszym typem biurowego nudziarza jest czło­wiek, który twierdzi, że cała jego generacja to ofiary oszustwa. Tacy ludzie zawsze narzekają i na starych, i na młodych. Dobrych i złych można znaleźć w każ­dej grupie wiekowej. Możemy oskarżać nowoczesne szkolnictwo, ale jest w nim też wiele dobrego. Młodzi nie szanują już starych wyłącznie z powodu wieku. Pracownik nie czuje obowiązku uniżoności wobec pracodawcy. Nasz wiek jest wiekiem buntu, którego nie wszystkie aspekty są złe. Szacunek powinien przypadać tym, którzy na niego zasługują.

Efekt mniejszej dyscypliny w domu, szkole i w te­lewizji również mocno zmienił świat. Do korzyści można zaliczyć zmniejszenie nieśmiałości oraz to, że dzisiejsi pracodawcy zostali zmuszeni do wykazania większego zrozumienia.

Taktyka w biurze i w fabryce

W pracy biurowej powinno się unikać politykowania i sarkazmu, nawet gdy służy on zabawie. Ci, któ­rzy lubią niewybredne żarty, powinni pamiętać, że in­ni, choć mogą tego po sobie nie pokazać, będą głębo­ko nimi dotknięci.

Inne uwagi

Na spotkaniach w czasie dyskusji przewodniczący powinien być sprawiedliwy dla wszystkich. Ważne jest upewnienie się, czy ludzie szczególnie nieśmiali zostali zachęceni do wyrażania swoich poglądów. Trudno usłyszeć, co mówią inni, kiedy im się przerywa!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.