Śmierć w rodzinie

Kiedy ludzi dotyka śmierć bliskiej osoby, wię­kszość z nich, szczególnie wdowcy i wdowy, są przez jakiś czas w stanie szoku, zakłopotania, rozpaczy i strachu. W takich okolicznościach jedyną dobrą radą jest pozostawić przygotowanie pogrzebu profesjona­listom. Dla wielu osób śmierć w rodzinie jest nowym doświadczeniem.

Poszukaj pomocy u lekarza

Bądź w bliskim kontakcie z lekarzem zmarłego. Powinien ci pomóc w załatwieniu świadectwa zgonu i w kwestiach prawnych. Śmierć należy zarejestrować w ciągu paru dni.

Nagła śmierć nie należy do rzadkości i może być konieczna sekcja zwłok. Nie jest to powód do niepo­koju – lekarz wszystko zorganizuje.

Skontaktuj się z przedsiębiorcą pogrzebowym

Z przedsiębiorcą pogrzebowym należy się skonta­ktować natychmiast, zwłaszcza w marcu, kiedy zwy­kle umiera więcej ludzi niż w innych porach roku.

Ksiądz

Ze względu na przygotowanie do pogrzebu, z księ­dzem należy kontaktować się natychmiast by uzgod­nić daty i terminy.

Rodzinny grobowiec

Jeśli nie ma rodzinnego grobowca, kupnem miejsca spoczynku zajmuje się przedsiębiorca pogrzebowy.

Kremacja

Jeśli ma się odbyć kremacja, zaświadczenie musi wydać dwóch lekarzy (pomoże w tym lekarz zmarłe­go). Należy uzgodnić datę i godzinę w krematorium, a także z księdzem. Może w tym pomóc przedsiębior­ca pogrzebowy. W takich wypadkach rozsądne jest zawsze dwukrotne sprawdzenie dat i godzin. Wszelkie przygotowania muszą być dokonane szyb­ko, nawet jeśli pogrzeb ma się odbyć dopiero za parę dni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.