Przyprowadź przyjaciela

Panie często proszone są o przyjście na przyjęcie z towarzyszącymi panami. Rzadziej pytamy panią do­mu, czy możemy kogoś ze sobą przyprowadzić. Trze­ba jednak uważać, bo czasem gospodarzom jest nie­zręcznie odmówić, a nie mają miejsca na dodatkową osobę lub też w ogóle nie chcą jej widzieć. Dlatego wyrażaj takie prośby tylko w wyjątkowych przypad­kach i raczej przez telefon, byś mógł wyjaśnić swoje powody. Co innego, jeśli z gospodarzami łączy cię długa znajomość lub przyjaźń. Ponadto, jeśli się właś­nie zaręczyłeś, zupełnie naturalnym będzie zapytać, czy możesz zabrać swoją narzeczoną.

Parę wskazówek na temat win

Wino przechowuj w piwnicy, ciemnej szafie czy gdziekolwiek, gdzie będzie miało dobre warunki. Ide­alnie jest, jeśli temperatura wynosi około trzynastu stopni Celsjusza. Unikaj przechowywania wina tam, gdzie może być ono narażone na wibracje lub wilgoć.

Butelki z winem powinny leżeć, by korek pozosta­wał wilgotny, a wino mogło oddychać. Jeśli w czer­wonym winie utworzy się osad, zlej je nie naruszając osadu, który trzeba wyrzucić.

Na każde dwie osoby przydziel przy posiłku jedną butelkę wina.

Jedni lubią wino czerwone, inni białe. Dobrze, gdy jest wybór, choć często podaje się tylko jeden rodzaj.

Wino nalewa się po pierwszym daniu. Do ryby pije się najczęściej wino białe wytrawne, a do dania głów­nego różnie: czerwone, białe bądź różowe.

Temperatura wina białego i różowego

Wino łatwo zmarnować, jeśli jego temperatura jest nawet o dziesięć procent za niska lub za wysoka. Szampana, wina białe, wytrawną sherry podaje się zimne – o temperaturze około sześciu stopni. Aby to uzyskać, umieść butelkę w dolnej części lodówki na jedną godzinę lub na taki sam czas w wiaderku z lo­dem. Idealnie jest mieć wiaderko blisko stołu jak w restauracji, inaczej musisz przynieść wino z lodówki bezpośrednio przed nalaniem. Nie wstrząsaj butelki – wino to nie lekarstwo, choć może tak smakować, jeśli nieuważnie się z nim obejdziesz!

Temperatura wina czerwonego

Tu sprawa jest prostsza, gdyż wino czerwone po­winno mieć temperaturę pokojową. Nie podgrzewaj butelki nad ogniem, po prostu odkorkuj ją i trzymaj przez około godzinę przed użyciem, w jadalni lub sa­lonie.

Karafki

Można używać karafki i w ten sposób ukryć gatu­nek wina. Przelanie do karafki jest konieczne, jeśli w butelce znajduje się osad, co zdarza się najczęściej w przypadku wina czerwonego. Przelewaj jednak do­piero na godzinę przed użyciem. Zrób to ostrożnie, aby osad pozostał w butelce.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.