Przyjęcia dla dzieci

Dzieci uwielbiają przyjęcia, ale pamiętaj: dorośli powinni pilnować, by dzieci zachowywały się rozsąd­nie. Z reguły przyjęcia dla maluchów odbywają się po południu, z dużą ilością coca-coli oraz chrupków, kiełbasek, lodów i ciasta. Dorośli, jeśli są obecni, mo­gą pić herbatę. Często przyjęcia te odbywają się z okazji urodzin i goście przynoszą ze sobą prezenty.

Siedzenie przy stole

Stół okrągły nie stwarza problemów, ale w przy­padku stołu prostokątnego pan domu siedzi zazwy­czaj z jednego końca, pani domu z drugiego, a goście po obu stronach.

Jednak w niektórych pomieszczeniach gospodyni może być wygodniej siedzieć po tej stronie stołu, któ­ra jest bliżej kuchni.

Tam, gdzie jest to możliwe, panie i panowie siedzą na przemian, a pary małżeńskie są rozdzielone. Jeśli na przyjęciu jest dziesięć osób, z czego sześć stano­wią kobiety, użyj zdrowego rozsądku przy sadzaniu mężczyzn.

W przypadku większego przyjęcia może się okazać konieczne ustawienie dwóch lub więcej stołów. I tak, dzieci lub też ktoś ze starszych mogą siedzieć przy takim stole, ale nie izoluj młodych lub starych zbyt mocno, bo mogą się poczuć urażeni. Zazwyczaj naj­ważniejszego gościa płci męskiej sadza się po prawej stronie pani domu, podczas gdy najważniejszą kobie­tę – po prawej stronie pana domu. Dziś, kiedy głów­nym celem domowych przyjęć jest zabawa, nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Jeśli nie ma jakichś na­prawdę wyjątkowych osobistości, na honorowych miejscach posadź swoich najnowszych przyjaciół, gdyż tam będziesz mógł najlepiej zadbać o ich potrzeby.

W obecnych czasach nie tyle ważne jest, kto gdzie siedzi, ile: kto siedzi koło kogo.

Dużo ważniejsze jest posadzenie obok siebie inte­resujących osób, które chętnie ze sobą porozmawiają.

To właśnie, a nie staroświeckie zasady, stanowi o udanym przyjęciu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.