Kto przewodzi w sprawach miłości ?

Zwyczajowo pierwsze kroki należą do mężczyzny i być może stanowi to ochronę kobiety. Spraw miłos­nych dotyczy wiele teorii, które nie zawsze mają za­stosowanie. Jednym z przykładów jest to, że mężczyźni zakochują się szybko, a kobiety wolno. Jednak w ży­ciu kobiety często zakochują się od pierwszego wej­rzenia, tak jak większość mężczyzn. Również wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że miłość szybko się kończy. Jest pewna mądrość w poglądzie, że kobieta nie powinna zbyt mocno się angażować, dopóki męż­czyzna nie określi swojej pozycji. Inna teoria mówi, że kobiety bardziej cierpią z powodu złamanego serca niż mężczyźni. Mężczyzna często całuje kobietę już po pierwszym spotkaniu, podczas gdy wiele lat temu nie pozwoliłby sobie pewnie na nic więcej niż cmok­nięcie w policzek, dopóki znajomość nie trwałaby pa­rę tygodni. Ważne, by kobieta nie wyobrażała sobie, że taki pocałunek jest czymś więcej.

Każdy ma fantazję i tu właśnie obie płcie powinny ćwiczyć umysłową dyscyplinę. Na początku znajo­mości młodzi ludzie nie powinni traktować wszy­stkiego zbyt poważnie.

Mężczyźni są często podejrzliwi lub obawiają się, że kobieta na nich „poluje”. Chcą, żeby do nich nale­żała inicjatywa. Psychologicznie potrzebują też pew­nie możliwości posłużenia się swoją męskością. Ktoś mógłby dyskutować, że stawia to kobietę w gorszej pozycji, ale każda wie, że wiele może uzyskać subtel­nymi sposobami. Dość często trzeba znajdować się w pobliżu wybranego mężczyzny: w pracy, na zabawie, gdziekolwiek. Nie ma nic złego w okazywaniu przez kobietę, że towarzystwo tego mężczyzny sprawia jej przyjemność.

„W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są do­zwolone” – to powszechnie uznane powiedzenie.

Emocje są tak silne, że zakochani potrafią być bez­względni i egoistyczni. Tu ważną rolę mają do ode­grania dobre maniery. Mężczyzna i kobieta powinni rozważyć koszt niepotrzebnego bólu.

Gdy mężczyzna chce zdobyć kobietę, nie wolno mu łatwo rezygnować. Musi być uparty, ale nie na­przykrzać się.

Mężczyźni, którzy uwodzą kobiety miesiącami, a nawet latami, poślubiają je i żyją szczęśliwie. Jest też wielu potencjalnych mężów, którzy początkowo nie traktują sprawy poważnie, a potem zmieniają zdanie.

Mężczyzna powinien prowadzić, szczególnie na początku, ale kobieta może spowodować, że będzie miał poczucie prowadzenia. W każdym razie czyjeś przewodnictwo jest ważne. Historie miłosne trwające zbyt długo i nie kończące się małżeństwem mają czę­sto smutny finał, a słabsza strona zwykle cierpi.

Często problemem jest, dlaczego dana historia mi­łosna nie dojrzewa. Przykładem może być zazdrosna osoba trzecia, zwracająca jedną ze stron przeciwko drugiej. Inny przykład: mężczyzna woli szczuplejsze kobiety. Wiele kobiet jest w stanie schudnąć i może to oznaczać dietę życia!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.