W pracy czy nie w pracy ?

Dobrze zachowywać się w pracy nie jest trudno, ale w weselszej atmosferze, kiedy serwowane są drinki, warto wiedzieć, że ktoś może obserwować twoje za­chowanie.

Etykieta wywodzi się zarówno z obyczajów, jak i życzliwości

Obecnie tematy dawniej stanowiące tabu są wycią­gane na światło dzienne. Najzupełniej do przyjęcia jest przy korzystaniu z usług lekarza, prawnika lub księgowego zapytać go o przewidywane koszty.

W kokieteryjnej atmosferze zalotów poglądy reli­gijne lub dotyczące antykoncepcji są tematami, o któ­rych powinno się wspominać.

Ważną sprawą, o której trzeba wspomnieć, jest nad­mierne picie alkoholu, często wyciągające na wierzch najgorsze cechy człowieka. Wiele awansów zostało straconych przez rozwiązujący język alkohol. Goście nie zdający sobie sprawy z tego, że są testowani, mo­gą popełnić wiele gaf. Poza nadmiernym piciem strzeż się opowiadania nieprzyzwoitych historii w mieszanym towarzystwie. Co jest zabawne w gronie mężczyzn, może zszokować żonę szefa.

Unikaj też plotkowania. Jeśli jesteś zdenerwowany awansem, trzymaj się z daleka od-hałaśliwych debat z kierownictwem, ale kiedy jesteś przekonany, że mo­żesz wnieść do rozmowy coś wartościowego, to włącz się do niej. Uważaj więc, byś nie tracił nad sobą kon­troli, ale także nie kładł zbytnio uszu po sobie.

Gdy stoisz na pewnym gruncie, nie obawiaj się wy­powiedzenia własnych poglądów.

Czy uczciwość popłaca ?

Niektórzy szydzą ze starego powiedzenia, że „ucz­ciwość to najlepsza taktyka”, na co opowiem wam hi­storię:

Pewien młody szef działu zakupów w międzynaro­dowej spółce, zatrudniającej tysiące ludzi, był tak uczciwy, że nie przyjąłby papierosa od odwiedzające­go go kupca. Byłam zdania, że trochę przesadza z tą swoją prawością. Nie był specjalnie bystry, ale tak bardzo mu ufano, że ten człowiek o skromnym pocho­dzeniu i edukacji jest obecnie dyrektorem firmy. Jego praca i uczciwość zostały nagrodzone. Zgodnie z moimi obserwacjami takie cechy nadal popłacają.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.