Etykieta w biznesie i pracy

Wzrasta ostatnio ilość konferencji, oficjalnych obiadów itp. Zawsze urządzało się w biurach uroczy­stości w związku z czyimś przejściem na emeryturę czy świętami, ale te rozrosły się do spotkań z kupca­mi, badaczami rynku i innymi. Dla omówienia wylansowania jakiegoś produktu organizuje się kolację, pa­rodniową konferencję lub nawet tygodniowy wyjazd za granicę. Mieszanina interesów i przyjemności z „przyjaźniami” bez szczerej spontaniczności może się w najlepszym razie okazać niezręczna.

Jednak w obecnej sytuacji ludzie są skłonni szukać wszystkiego, co zdaje się obiecywać rozrywkę przy jed­noczesnym uniknięciu wydawania własnych pieniędzy.

Rozrywki w biznesie

Częściowo kłopot może polegać na tym, że wielu ludzi nie może już sobie pozwolić na rozrywkę indy­widualną. W miejsce dawnych przyjęć wydawanych w domu pojawiły się niby miłe, ale często niepotrzeb­ne substytuty, organizowane pod pretekstem biznesu.

Osoby o niezależnym umyśle ograniczają uczest­nictwo w takich imprezach. Jednakże istnieją argu­menty na korzyść i wielu wierzy, że w wesołej atmo­sferze, na przykład nad morzem, osiągnięcia przycho­dzą łatwiej. Organizowanie wykładów i spotkanie ludzi w takim otoczeniu sprawdza się również w urzę­dach. Ludzie na niższych stanowiskach spotykają się z wyższymi urzędnikami w swobodniejszej atmosfe­rze. Podobno w takich warunkach najlepiej można dokonać wyboru wyższych urzędników.

W życiu publicznym takie towarzyskie spotkania mogą się odbywać z okazji odczytu, demonstracji itp.

Często cel spotkań jest szczery, na przykład umo­żliwienie zarządowi poznania tych, którzy nie zostali jeszcze wybrani do specjalnych zadań, awansu czy pracy za granicą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.