Polowanie na lisy

Żadnego sportu etykieta nie dotyczy tak bardzo jak polowania.

Istniało ono od wieków i podczas gdy krytykuje się myśliwych, polowanie jest mniej okrutne niż trzyma­nie kurcząt w klatkach. Lisy zabijają jagnięta, a jeśli dostaną się między kurczęta lub inne młode ptaki, od­gryzają im głowy. Sama widziałam kiedyś sześć leżą­cych na ziemi bezgłowych kurcząt. W polowaniu czę­sto umiejętności lisa umożliwiają mu ucieczkę. Lisy żyją długo i są bardzo płodne. Istnieją inne sposoby na ich zabijanie, na przykład przez trucie gazem lub ła­panie w sidła, ale jest to bardziej okrutne niż polowanie.

Ubiór

O płaszczach myśliwskich mówi się, że są szkarłat­ne lub różowe, ale nigdy czerwone! Skórzane buty uważane są na niezbędne dla bezpieczeństwa.

Myśliwy polujący na młode lisy nigdy nie założy czarnej kurtki. Czarne buty nosi się do czarnego pła­szcza, ale nikt nie założyłby czarnych butów z brązo­wym wykończeniem, chyba że płaszcz jest różowy lub szkarłatny. Te subtelne szczegóły wskazują na ko­nieczność sprawdzenia, jakie zwyczaje obowiązują w danym rejonie.

Jeśli na ogonie konia zobaczysz czerwoną wstążkę, stań nieruchomo, bo to oznacza, że koń ten kopie. Wstąż­ka zielona oznacza osobnika młodego, prawdopodob­nie nerwowego.

Na polowaniu

  1. Kobieta kłania się i mówi: „dzień dobry” Mistrzo­wi. Mężczyzna zdejmuje kapelusz, a Mistrz zdejmuje swój oraz życzy dobrego dnia.
  2. Nigdy nie wyprzedzaj psów gończych i nie prze­cinaj linii zapachu.
  3. Nie jedź w parach, bo jeden koń może przewró­cić drugiego. Dżentelmen prowadzi damę tam, gdzie trzeba przeskoczyć przez przeszkodę, chyba że ona chce jechać pierwsza.
  4. Na polu musi być martwa cisza. Nie wolno palić, używać perfum ani wody po goleniu, bo lis szybko wyczuje zapach.
  5. Jeśli przejeżdżasz obok pól uprawnych, poruszaj się przy ich brzegu, bez względu na to, którędy biegną psy.
  6. Jadąc górską ścieżką, utrzymaj bezpieczny dys­tans między swoim koniem a tym z przodu, na wypa­dek, gdyby on upadł.
  7. Dzieci albo nowi przybysze otwierają bramy, by konie mogły wejść, po czym zamykają je.
  8. Dokonana szkoda musi być zgłoszona Mistrzowi wraz z propozycją zapłaty.
  9. Twój koń musi być ustawiony przodem do psów gończych, bo inaczej otrzymasz naganę, a jeśli się to powtórzy i będziesz odesłany do domu, to będzie to największa hańba!
  10. Na koniec każdy dobry jeździec sprawdza, czy jego koń jest w porządku i czy został nakarmiony.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.