Przyjmowanie gości

Większość z nas prędzej czy później musi przyjąć gości. Istnieją osoby, które nie wpuszczają przyjaciół za próg swojego domu; wolą przyjmować ich na neu­tralnym gruncie (w barze, klubie) i tym sposobem uniknąć przygotowań w domu. Chyba można stwier­dzić, że gdzie goście nie są zbyt mile widziani, tam stół z pewnością nie ugina się pod ciężarem otrzyma­nych zaproszeń!

Przyjmowanie gości nie musi być obciążeniem, na­leży tylko postępować zgodnie z pewnymi zasadami. Twoi goście będą się dobrze się czuć, gdy ty będziesz swobodny! Wybierz dzień i godzinę, która ci odpo­wiada. Przygotuj wszystko jak najlepiej, a potem zre­laksuj się i ciesz się obecnością gości.

Zaproszenie często ma formę ustną, czasem pod wpływem nagłego impulsu. Jeśli jesteś w mniej zaży­łych stosunkach z ludźmi, których masz zamiar za­prosić, lepiej wysłać pisemne zaproszenie, zawierają­ce datę, godzinę i (tam gdzie jest to wskazane) jakąś wzmiankę, o której godzinie spodziewasz się ich wyj­ścia. Zaletą pisemnego zaproszenia jest to, że trudniej o nim zapomnieć.

Może ono wyglądać następująco:

Droga Pani Smith (lub Joan, jeśli mówicie sobie po imieniu)

Mój mąż (John) i ja będziemy szczęśliwi, jeśli Pani (Ty) i Pani Mąż (Bill) przyjedziecie do nas na obiad w sobotę, 16 czerwca o godzinie 12.30. Mamy nadzieję spędzić wspaniale dzień, jak również, że przed Wa­szym powrotem do miasta uda nam się namówić Was na spacer po okolicy.

Serdecznie pozdrawiamy.

Podpis.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.