Archive for the ‘Rozwój psychiki dzieci i młodzieży’ Category

TEORIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO

Do uzasadnienia przebiegu rozwoju psychicznego człowieka szukano argumentów wyjaśniających, od czego rozwój zależy i na czym polega. Powstały więc określone teorie rozwoju psy­chicznego i każda z nich uzasadniała słuszność swoich założeń w inny sposób. Do najbardziej znanych należą: teoria biologicz­na, socjologiczna, dwóch czynników i współczesna teoria roz­woju. Teoria biologiczna zakładała, że w rozwoju jednost­ki główną […]